Kostenloser Webkatalog Österreich Webverzeichnis Linkverzeichnis Kostenloser Webkatalog Österreich Webverzeichnis Linkverzeichnis
Ihre Webseite eintragen zu Freelinks...
kostenlos & einfach
ohne registration
 Themenverzeichnis  Dienstleistungen  Übersetzer und Dolmetscher 
  
Genel Bilgi Avusturya ülke olarak Avrupa Birliği içerisinde yaklaşık 8 milyonluk nüfusu ile ’’küçükler’’ arasında yer almasına rağmen gerek tarihi , sosyal ve siyasal gerekse de kültürel ve coğrafi konumu itibarı ile Avrupa Birliğinin merkezi devletlerinden birini oluşturmaktadır. Yerleşik Merkezi Avrupa kurgusunda sadece coğrafi konumu ile balkanlardan ve doğu Avrupa ülkelerinden Avrupaya giriş kapısı olmak ile yetinmemiş olan Avusturya, tarihi beş asrı geçen içerisinden pek çok bilim adamı ve kadını, sanatçı ve devlet adamı/kadınını çıkarmış Viyana Üniversitesi ile hem Avrupa Üniversite sistemi ve anlayışına hem de tüm Avrupa kültür, sosyal ve siyasal yaşamına çok önemli katkılarda bulunmuş bir ülkedir. Avusturya bu konumu ile günümüzde Avrupa Birliği ortak Üniversite Sistemi kurma çalışmaları devam ederken yerleşik Kara Avrupası sisteminden Anglosakson Yüksel Okul Sistemine kendi sistemini adapte ederek bu konuda da Birlik içerisinde öncülük etmeyi başarmıştır. Almanya ve Avusturya da halen geçerli olan Kara Avrupası üniversite sisteminde ülkelerin kendi içlerinde bazı detay farklılıkları olmakla birlikte öğretim genel olarak almanca ifadeleri ile magister ve doktor eğitimi olarak ikiye ayrılmaktadır. Türkiye Üniversite Sisteminin de dahil olduğu Anglo Sakson Üniversite Sisteminde ise bilindiği gibi Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora olmak üzere üçlü eğitim sözkonusudur. Farklı eğitim/öğretim sisteminden dolayı her iki sistemin kendi aralarındaki öğrenci ve/ya program değişimi sırasında ortaya çıkan sorunlarda tabiatı gereği adil olup olmadığı sürekli tartışılan biçimde sonuçlandırılmakta ve sistemler arası geçiş yapan öğrenciler için bu durum bir dezavantaj olarak varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Ancak Avusturyada Viyana Üniversitelerinin eski sistemlerinin devamının yanında Anglo-Sakson sisteminde olduğu gibi artık Lisans-Yüksek Lisans-Doktora üçlü eğitim sistemine de başlamış olmaları bu konudaki nihai çözümün çok uzak olmadığının en büyük habercisi olarak ortaya çıkmaktadır. Haziran 2003 tarihi itiabarı ile Viyana Üniversiteleri Türkiyeden gelen öğrencilerin aldıkları derslere bakarak kendi ders programları ile karşılaştırma yapmakta, muhtemel ders farklarını da dikkate alarak, talepleri öğrenciliğini tanıyarak sonuçlandırmakta, böyle bir pratik çözüme gitmektedir. Avusturya Üniversitelerinde Öğrenim Kanununa göre öğrenim dili diğer almanca konuşan ülkelerde olduğu gibi almancadır. İlgili Kanuna göre anadili almanca olmayan öğrencilerden üniversiteye kesin kayıt yaptırmadan evvel almanca bildiklerini ispatlamaları istenir. Almanca bilmeyenler için Viyana Üniversitelerinin ortak almanca dil hazırlık okulu bulunmaktadır. Adaylar dil seviyelerine göre bu hazırlık okulunun değişik seviyelerinde almanca kursuna giderek almanca dil bilgilerini yeterli seviyeye getirdikten sonra Üniversite Magister Programına veya Doktora programlarına kesin kayıtlarını yaptırabilirler. Üniversitelerde genel olarak Bahar ve Kış olmak üzere temel iki sömestir bulunmaktadır. Ancak Üniversiteler değişik yıllarda yazında pek çok bölümde yaz sömestiri açabilmektedirler. Kara Avrupası sisteminin özelliği olarak Üniversitelerde sınıf sistemi bulunmamaktadır. Ders Programları sömestir başlamadan evvel ilgili bölümler tarafından ayrı ayrı yayınlanmakta ve öğrencilerin kendileri derslere sömestir kayıtlarını yaparlar. Dersler sömestirliktir. Öğrencinin kayıtlı olduğu bölümden hangi dersleri veya ders silsilesini alarak mezun olacağı/olabileceği yönlendirme-bilgilendirme seminerleri ile kendilerine anlatılır. Üniversitelerin alt akademik birimleri Fakülte-Enstitü şeklinde olduğu gibi Üniversiteden sonra Fakülte ayrımı olmadan doğrudan Bölümler ve/ya Enstitüler şeklinde de olabilmektedir. Öğrenci kayıtlı olduğu bölümden mezun olmak için gerekli zorunlu, seçmeli ve özel dersleri hangi enstitüden ne zaman ve nasıl alacağını belirledikten sonra ilgili derslere sömestir kaydını yaptırır ve dersin nasıl ve nerede verileceğini ilgili enstitüden öğrenir. Bölümden mezun olmak için tüm ders yükümlülüklerini yerine getiren öğrenci bitirme tezini de vererek ilgili bölümden mezun olur ve diploma almaya hak kazanır.
  
Tags: nemceli
   
0.00 (0 Votes)
  Hits: 131
  LinkNo: 97 | Datum: 24.09.2011